Για τους συναδέλφους.....
Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιορίζεται στην διδακτέα ύλη και στο σχολικό βιβλίο. Για να κατανοήσουν οι μαθητές μας τον κόσμο πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και να τα εντάξουμε στην διδασκαλία μας. Παρατηρήσεις, διορθώσεις, προτάσεις θα βοηθήσουν στην βελτίωση του περιεχομένου του ιστολογίου.

Για τους μαθητές μου....
Τα πάντα περιστρέφονται γύρω από το διαδίκτυο. Είναι φοβερό εργαλείο και πρέπει να μάθετε να το χρησιμοποιείτε. Στο ιστολόγιο θα βρείτε αναρτήσεις που θα χρησιμοποιήσουμε στην πορεία των μαθημάτων και διάφορους συνδέσμους σχετικά με τις φυσικές επιστήμες.